Določitev korekcijskih faktorjev

Kaj so korekcijski faktorji

Zaradi različnih toplotnih izgub stanovanj, ki so posledica lege stanovanja v večstanovanjski stavbi, površine zunanjega ovoja in toplotnih karakteristik ovoja v stavbi s skupnim ogrevanjem, se korekcijski faktorji izračunajo, da se izvede pravičnejša delitev porabniških deležev toplote v posameznem delu stavbe oz. stanovanju. Korekcijski faktorji se izračunajo za vsa stanovanja v večstanovanjski stavbi in tako korigirajo vpliv lege stanovanja, Poraba energije vsakega stanovanja v večstanovanjski stavbi se pomnoži s tem faktorjem in tako se vsaj približno stroški ogrevanja na m2 vsakega stanovanja izenačijo. Približno zato, ker je to računska metoda ki temelji na izračunu izgub toplotne energije, ki pa je odvisna tudi uporabnikovih navad.

Izračun korekcijskih faktorjev

Do sedaj so se korekcijski faktorji lahko določili na podlagi »izkustev« v primerljivih stavbah, kar je pomenilo, da so se lahko določili bolj »čez palec«. Po novem "Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli" iz leta 2015 in spremembo tega pravilnika leta 2016, pa jih mora izračunati strokovnjak tako, da se za vsako posamezno stanovanje določi zunanji ovoj, se izračunajo toplotne izgube skozi ta ovoj ter izgube zaradi prezračevanja.

Način izračuna je določen na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Preračun se naredi s pomočjo računalniškega programa, ki upošteva Tehnično smernico TSG-1-004:2010.

Dosedanji korekturni faktorji se lahko uporabljajo do 1.1.2025, oziroma do izvedbe posegov na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube. V praksi to pomeni, da bo potrebno nove korekcijske faktorje določiti ob izvedbi toplotno izolacijske fasade ali izolacije strehe oziroma podstrešja.


Več o korekcijskih faktorjih in naročilo.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

VRSTE ENERGETSKIH IZKAZNIC
KDO JO POTREBUJE
KDAJ JE NE POTREBUJETE
GLOBE

naročilo izdelave energetske izkaznice

Kako do energetske izkaznice?

Energetsko izkaznico lahko naročite tako, da nas pokličete ali nam pošljete elektronsko sporočilo na:

041 763 786

ter nam zaupate vaše in podatke o nepremičnini. Dogovorili se bomo za ogled, izdelavo ter rok za izdajo izkaznice. Prepričajte se, zakaj nam je zaupalo že toliko zadovoljnih strank!

nazaj na vrh energetskih izkaznic