Določitev korekcijskih faktorjev

Kaj so korekcijski faktorji

Korekcijski faktorji se izračunajo za vsa stanovanja v večstanovanjski stavbi s skupnim ogrevanjem zaradi različnih toplotnih izgub stanovanj, ki so posledica lege stanovanja, površine zunanjega ovoja in toplotnih karakteristik ovoja. Tako se izvede pravičnejša delitev porabniških deležev toplote v posameznem delu stavbe oz. stanovanju.


Izračun korekcijskih faktorjev

Do sedaj so se korekcijski faktorji lahko določili na podlagi »izkustev« v primerljivih stavbah, kar je pomenilo, da so se lahko določili bolj »čez palec«.

Po novem pravilniku pa jih mora izračunati strokovnjak tako, da se za vsako posamezno stanovanje določi zunanji ovoj, se izračunajo toplotne izgube skozi ta ovoj ter izgube zaradi prezračevanja. Način izračuna je določen na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Preračun se naredi s pomočjo računalniškega programa, ki upošteva Tehnično smernico TSG-1-004:2010.

Dosedanji korekturni faktorji se lahko uporabljajo do 1.1.2025, oziroma do izvedbe posegov na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube. V praksi to pomeni, da bo potrebno nove korekcijske faktorje določiti ob izvedbi toplotno izolacijske fasade ali izolacije strehe oziroma podstrešja.


Več o korekcijskih faktorjih in naročilo.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

VRSTE ENERGETSKIH IZKAZNIC
KDO JO POTREBUJE
KDAJ JE NE POTREBUJETE
GLOBE

naročilo izdelave energetske izkaznice

Kako do energetske izkaznice?

Energetsko izkaznico lahko naročite tako, da nas pokličete ali nam pošljete elektronsko sporočilo na:

041 763 786

ter nam zaupate vaše in podatke o nepremičnini. Dogovorili se bomo za ogled, izdelavo ter rok za izdajo izkaznice. Prepričajte se, zakaj nam je zaupalo že toliko zadovoljnih strank!

nazaj na vrh energetskih izkaznic