Kdaj ne potrebujete energetske izkaznice

Stavbe, katere ne potrebujejo energetske izkaznice 

Glede na vrsto namena:

  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine (stavbna dediščina, glej tolmačenje spodaj), 

  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti, 

  • industrijske stavbe in skladišča, 

  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo, 

  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m². 

ostali primeri:

  • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta, 

  • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlasitev, 

  • prodaji v primeru izvržbe ali v stečajnem postopku, 

  • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi skelpa o dedovanju, 

  • lastniku, ki gradi stanovanjski objekt kot lastno prebivališče in ga ne bo prodal ali oddajal. 

Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v najem

Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe, kar se dokazuje s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom.

Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem

Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe po PURES-u. Ta izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe. 

Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine

Namen energetske izkaznice je pridobitev informacije o energetski učinkovitosti stavbe, vključno s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti, in sicer v času njenega pravnega prometa (prodaja, oddaja). Za stavbe, ki so varovane po predpisih s področja varstva kulturne dediščine velja, da lahko odstopajo od minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, če bi njihovo izpolnjevanje ogrozilo varovane vrednote objekta. Pravna podlaga za odstopanja se nahaja tako v Direktivi o energetski učinkovitosti stavb - EPDP (glej 2. točko 4. člena), kot tudi v Zakonu o graditvi objektov- ZGO-1 (glej 5. odstavek 9. člena). 

Ker zaradi z kulturnovarstvenih omejitev pri teh stavbah predpisana energetska izkaznica ne bi dosegla in opravičila svojega namena, je Energetski zakon določil, da v primerih, ko gre za stavbe, ki so varovane po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, izkaznica ni obvezna. Ta določba se nanaša le na tisto kulturno dediščino, ki je varovana, kot stavbna dediščina, kar pomeni, da ima za tip dediščine določeno: stavbna (profana, sakralna,..) dediščina . 

Podatki o tem, ali ima stavba status kulturne dediščine in kakšnega tipa je, so dosegljivi na portalu eVRD - Varstveni režim kulturne dediščine, kamor z vpisom parcelne številke in katastrske občine v polju "iskanje" najdemo iskani objekt in pridobimo vse potrebne informacije o statusu ter o tipu dediščine. Navodila za uporabo spletne aplikacije najdemo pod okencem "pomoč." V primeru dvoma se lahko obrnete tudi na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

VRSTE ENERGETSKIH IZKAZNIC
KDO JO POTREBUJE
KDAJ JE NE POTREBUJETE
GLOBE

naročilo izdelave energetske izkaznice

Kako do energetske izkaznice?

Energetsko izkaznico lahko naročite tako, da nas pokličete ali nam pošljete elektronsko sporočilo na:

041 763 786

ter nam zaupate vaše in podatke o nepremičnini. Dogovorili se bomo za ogled, izdelavo ter rok za izdajo izkaznice. Prepričajte se, zakaj nam je zaupalo že toliko zadovoljnih strank!

nazaj na vrh energetskih izkaznic