Vrste energetskih izkaznic

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic: 


RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA se izdela za stanovanjske stavbe kot so hiše, vikendi, stanovanja v večstanovanjskih stavbah in nove stavbe, na podlagi izračunanih energetskih kazalnikov rabe energije stavbe.

Stavbe se uvrstijo v razrede glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto ogrevane površine stavbe, pri čemer je razred A1 najboljši in razred G najslabši.

Ostali kazalni na računski energetski izkaznici so:

  • Dovedena energija za delovanje stavbe, ki je končna energija, ki jo je potrebno dovesti v stavbo v enem letu za pokrivanje potreb za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo, razsvetljavo, delovanje naprav in pripravo tople sanitarne vode, in je določena računsko.

  • Primarna energija je energija primarnih nosilcev energije (energentov), pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe v enem letu

  • Emisije CO2 pomenijo letne emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe


MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA
se izdela za obstoječe nestanovanjske stavbe ali dele stavb (poslovni prostori in javne stavbe) na podlagi dejanske porabe energije. Naročnik mora v tem primeru priskrbeti podatke o rabi energije za zadnja 3 koledarska leta. V kolikor podatkov ni oziroma so ti nezanesljivi in nepopolni, se tudi za poslovne prostore lahko izdela računska energetska izkaznica.


Kazalni na merjeni energetski izkaznici so:

  • Dovedena energija, je celotna letna končna energija goriva in daljinske toplote, ki se dovaja sistemom v stavbi, in ne vključuje elektrike ter se določi na podlagi meritev

  • Dovedena električna energija vključuje letno rabo vse elektrike v stavbi, tudi za delovanje toplotnih črpalk, pripravo sanitarne tople vode, pomožno električno energijo, razsvetljavo, delovanje drugih naprav itd., ter se določi na podlagi meritev

  • Primarna energija je energija primarnih nosilcev energije (energentov), pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe v enem letu

Emisije CO2 pomenijo letne emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe


Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

VRSTE ENERGETSKIH IZKAZNIC
KDO JO POTREBUJE
KDAJ JE NE POTREBUJETE
GLOBE

naročilo izdelave energetske izkaznice

Kako do energetske izkaznice?

Energetsko izkaznico lahko naročite tako, da nas pokličete ali nam pošljete elektronsko sporočilo na:

041 763 786

ter nam zaupate vaše in podatke o nepremičnini. Dogovorili se bomo za ogled, izdelavo ter rok za izdajo izkaznice. Prepričajte se, zakaj nam je zaupalo že toliko zadovoljnih strank!

nazaj na vrh energetskih izkaznic